Topاجتماعی

فرانسه مجدداً مدرک دانشکده معماری دانشگاه ملی معماری و ساختمان ارمنستان را معادل دیپلم دولتی خود به رسمیت شناخت

وزارت فرهنگ فرانسه دیپلم دانشکده معماری دانشگاه ملی معماری و ساختمان ارمنستان را مجدداً معادل دیپلم دولتی فرانسه به رسمیت شناخت.

این مطلب را ژاسمن ویلیان، دبیر مطبوعاتی این دانشگاه در گفتگو با خبرنگار “آرمنپرس” بیان کرد. وی گفت: ” این از سال 2023 تا 2027 معتبر است.”

شناسایی مدارک تحصیلی از سال 1994 آغاز شده است که ابتدا هر 2 سال یک بار و سپس هر پنج سال یک بار انجام می شد.

به گفته واردگس یدویان معاون رئیس دانشگاه در روابط بین الملل، در این سند به صراحت آمده است که فارغ التحصیل از دانشگاه ملی معماری و ساختمان ارمنستان می تواند در فرانسه کار کند، مجوز بگیرد و با همان حقوق و رویه های یک معمار با دیپلم دانشگاه های دولتی فرانسه به فعالیت های حرفه ای بپردازد.

به گفته یدویان، این واقعیت کمک قابل توجهی به ورود به خارجی ها به دانشگاه خواهد کرد.

وی تاکید کرد: “در حال حاضر حدود 150 دانشجوی خارجی داریم که عمدتاً از کشورهای هند، سوریه، ایران، روسیه و لبنان هستند. تحصیل در دانشگاه ما به زبان های ارمنی، روسی، فرانسوی و انگلیسی انجام می شود.

آرمن شاتووریان سرپرست دانشکده معماری تاکید کرد: “از آنجایی که ما عضو انجمن آژانس دانشگاه فرانکفونی هستیم، این بدان معنی است که این مدرک در کشورهای فرانسوی زبان نیز به رسمیت شناخته شده است و دامنه کار خلاقانه دانشجو-معمار ما در سراسر جهان گسترش می یابد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا