Topسیاسی

مشاور رئیس جمهور ایران : هند، ارمنستان و ایران برای توسعه روابط تلاش می کنند

 news.am  : هند، ارمنستان و ایران برای توسعه روابط تلاش می کنند. علیرضا کوهکن، مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک دفتر رئیس جمهور ایران  در امور بین الملل این مطلب را در همایش «واقعیت های نوین منطقه ای» و «چهارراه صلح» بیان کرد.

 وی تاکید کرد که کلید توسعه صلح در منطقه است. من به همکاری در چارچوب پروژه «تقاطع صلح» ایروان از جمله همکاری ایران و ارمنستان خوشبین هستم.

وی گفت که ایران آمادگی اجرای تبادل دانشجو و سایر برنامه های مشترک بین دانشگاه های ایران، هند و ارمنستان را دارد.

با ایجاد روابط می توان مسیر توسعه و صلح را در منطقه ادامه داد.

علیرضا کوهکن گفت که  مسیر صلح به معنای تقویت پیوندهای اجتماعی و توسعه روابط اعتماد است. دیپلماسی علمی می تواند به عنوان یک ابزار مهم عمل کند. در عصر جدید، مشارکت جامعه علمی در غلبه بر چالش ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

چهارراه صلح فراتر از ایده ایجاد کریدورهای فیزیکی است. بررسی امکانات دیپلماسی علمی نیز مهم است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا