Topسیاسی

مهر گریگوریان: “روند تعیین مرزهای ارمنستان و آذربایجان بسیار پیچیده و طولانی خواهد بود”

روند تعیین مرزهای ارمنستان و آذربایجان بسیار پیچیده و طولانی خواهد بود.

به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را مهر گریگوریان معاون نخست وزیر کشورمان در جلسه پرسش و پاسخ با دولت در مجلس ملی با اشاره به سؤال آنا گریگوریان، معاون فراکسیون “ارمنستان” بیان کرد.

گریگوریان گفت: “روند تعیین مرزها بسیار پیچیده و طولانی خواهد بود، این بدیهی است. به نظر می رسد درک متقابلی وجود دارد که فرآیند تعیین مرزها صرفاً بر اساس اسناد دارای اهمیت قانونی انجام می شود.

دوم، ما با نقشه‌هایی کار خواهیم کرد که تصاویر یا شماتیک‌های نوع نقشه نیستند، بلکه نقشه‌های توپوگرافی واقعی هستند. به عنوان مثال، نقشه 1975، که باید به طور کامل تحقیق شود. هیچ راه حل گسسته ای برای تعیین مرزها وجود ندارد. جلسه ای برگزار نمی شود که بعد از آن بیاییم و اعلام کنیم که روند تعیین مرزها تمام شده است. به سادگی غیرممکن است.”

گریگوریان بر اهمیت این واقعیت تأکید کرد که طرفین فرآیند، اهمیت و نحوه کار را به طور یکسان درک می کنند.

وی با اشاره به نتایج آخرین نشست کاری کمیسیون های ارمنستان و آذربایجان در مورد مسائل مرزبندی، گفت: “این بار، موافقت کردند که رویه کاری ایجاد کنند که روند سازمانی کار را توصیف کند.

گریگوریان گفت: “فکر می‌ کنم در آینده نزدیک این روال کاری را در دستور کار جلسه دولت قرار دهیم، تصمیم خواهیم گرفت و سپس جلسات ما نهادینه‌تر شود.”

وی جزییات اساسی از جلسه گذشته ارائه نکرد، زیرا در مورد آن صحبتی از جمله مناطق محصور شده و مناطق تحت پوشش قرار نگرفت.

گریگوریان با اشاره به سوال مناطق تحت پوشش گفت: “در نهایت به سختی می توان گفت که آیا این موضوع مبنای قانونی دارد یا خیر.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا