Topسیاسی

آلن سیمونیان دلیل تصمیم برای شرکت نکردن در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی را ارائه کرد

آرمنپرس: آلن سیمونیان رئیس مجلس ملی ارمنستان توضیح داد که چرا در نشست فوق العاده شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی و همچنین در نشست عمومی این مجمع شرکت نخواهد کرد.
سیمونیان تاکید کرد که شرکت در آن جلسات را فایده ای نمی بیند.
وی گفت: مسائل حل نشده وجود دارد، مردم به تعهدات خود عمل نمی کنند. می شنویم که فقط در جهت ارمنستان، اگر مثلاً از 9 نوامبر 2020 نگاه کنیم، طرف آذربایجان به عنوان متحد روسیه بارها و بارها خود را بسیار بسیار بد نشان داده است که از کشتن سربازان روسی شروع شده است. با شکستن توافقات پایان یافت. به عبارت دیگر آذربایجان در منطقه ما هر کاری خواست انجام داد و روسیه یا پاسخی نداد یا نتوانست آن را انجام دهد.
رئیس مجلس ملی یادآور شد که طرف روسی با ارسال کمک های بشردوستانه به اوکراین توسط ارمنستان سر و صدای زیادی به راه انداخت در حالی که طرف آذربایجان بارها چنین کمک هایی را ارسال کرده است و رئیس جمهور اوکراین نیز بارها از رئیس جمهور آذربایجان تشکر کرده است.
آلن سیمونیان، رئیس ملی ارمنستان در نشست خارجی شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی و شانزدهمین نشست عمومی که در 19 دسامبر 2023 در مسکو برگزار می شود، شرکت نخواهد کرد. هیأت جمهوری ارمنستان نیز در جلسات شرکت نخواهد کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا