Topسیاسی

ارمنستان به عضویت کمیته کنوانسیون سال 1954 یونسکو انتخاب شد

آرمنپرس. در 12 دسامبر، جلسه کمیته کنوانسیون لاهه 1954 “در مورد حمایت از اموال فرهنگی در صورت درگیری مسلحانه” و پروتکل دوم 1999 در پاریس برگزار شد. در این جلسه، جمهوری ارمنستان برای مدت 4 سال به عنوان عضو کمیته انتخاب شد. وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان در این باره پیامی صادر کرد.
ریاست هیئت جمهوری ارمنستان را آلفرد کوچاریان معاون وزیر آموزش، علم، فرهنگ و ورزش بر عهده دارد.
این هیئت شامل نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه، دفاع، آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش، کارمندان سفارت جمهوری ارمنستان در فرانسه و نمایندگی جمهوری ارمنستان در یونسکو در پاریس است.
آلفرد کوچاریان، معاون وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش در سخنرانی خود به موضوع میراث فرهنگی در معرض خطر ارامنه در قره باغ کوهستانی و مأموریت یونسکو اشاره کرد.
آلفرد کوچاریان خاطرنشان کرد که شواهد زیادی در مورد تخریب میراث فرهنگی ارمنستان و از بین رفتن آثار ارمنی چه در قره باغ کوهستانی و چه در منطقه نخجوان و در سایر مناطق آذربایجان وجود دارد.
وی در این جلسه تاکید کرد که ماموریت پیشنهادی مدیرکل یونسکو و حمایت کمیته پروتکل دوم از سوی آذربایجان در 3 سال گذشته رد شده است.
آلفرد کوچاریان افزود: گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق فرهنگی در پیام خود به آذربایجان از مصادیق تخریب و تصاحب مستمر اماکن و اشیاء تاریخی، فرهنگی و مذهبی ارمنستان که نقض موازین بین المللی حقوق بشر است ابراز نگرانی کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا