Topسیاسی

میشل : این واقعیت که بیانیه مشترک ارمنستان و آذربایجان ممکن شد تا حدی به لطف کمک ما است

news.am: مکان مهم نیست، محتوا مهم است. این مطلب را شارل  میشل، رئیس شورای اروپا در مصاحبه ای اختصاصی با “آزادی” بیان کرد و به این سوال پرداخت که توافقنامه صلح را کجا می توان منعقد کرد، در نتیجه گفت و گوی مستقیم بین طرفین یا تحت نظارت اتحادیه اروپا و ایالات متحده .

وی گفت: این واقعیت که بیانیه مشترک ارمنستان و آذربایجان چند روز پیش ممکن شد تا حدودی به لطف کمک ما است. ما آنها را تشویق می کنیم، همچنین در حال کار برای سازماندهی جلسه ای هستیم که می تواند در بروکسل برگزار شود. اما نکته مهم به نظر ما بیشتر نتیجه است تا محل ملاقات، زیرا برای مردم ارمنستان، آذربایجان و برای ما صلح، امنیت و رفاه در اولویت است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا