Topاجتماعی

کروبیان در مورد متنوع سازی: “ما نمی خواهیم روابط با کشور دیگری را به قیمت یک کشور بهبود بخشیم”

ما در حال انجام اقداماتی برای کمک به صادرکنندگان در صادرات کالا به مقصد سوم هستیم. به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را واهان کروبیان وزیر اقتصاد ارمنستان در نشست خبری پس از جلسه دولت با خبرنگاران بیان کرد.

وی گفت: “من نمی خواهم جزئیات را فاش کنم، وقتی تصمیمات گرفته شود، به شما اطلاع داده می شود. فقط می خواهم بگویم که کار متوقف نشده، ادامه دارد. در برنامه‌های سال آینده تلاش‌ها در جهت تنوع بخشیدن به صادرات افزایش یافته است.”

وی در پاسخ به اینکه 40 درصد صادرات ارمنستان به روسیه می رود، آیا آنها می توانند جایگزینی برای بازار روسیه پیدا کنند، گفت: “ما نمی خواهیم روابط با یک کشور را به قیمت کشور دیگر بهبود دهیم. فقط می دانیم که به غیر از مسیرهای خوب موجود، در بسیاری از جهات دیگر نیز پتانسیل بالایی وجود دارد و باید در این مسیر سخت تلاش کنیم. بازارهای جدید برای رفتار مصرف کننده، ترجیحات و غیره چندان شناخته شده نیستند. اغلب تولید محصول جدید برای بازار جدید ضروری است. این کار بسیار جدی‌تر از کاری است که اکنون انجام می‌ شود.”

به گفته کروبیان، امروز برای آنها جذاب ترین بازارهای کشورهای شرق آسیا است: هند، چین، ژاپن.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا