Topاقتصادی

واردات سیمان از کشورهای ثالث به ارمنستان به مدت شش ماه ممنوع شد

واردات سیمان از کشورهای ثالث به جمهوری ارمنستان برای مدت شش ماه ممنوع شد. این تصمیم در جلسه دولت اتخاذ شد.
این تصمیم از تاریخ 18 ژانویه 2024 لازم الاجرا و تا 18 ژوئیه 2024 معتبر است.
تصویب این تصمیم به دلیل لزوم تنظیم واردات سیمان از کشورهای ثالث و ایجاد شرایط برابر برای سیمان تولید و وارداتی در بازار داخلی سیمان است.
از این رو، دولت می‌خواهد شرایط مساعدی را برای تولیدکنندگان داخلی سیمان برای رقابت با سیمان وارداتی از کشورهای ثالث در بازار داخلی ایجاد کند.
به ویژه، در ژانویه تا اکتبر 2023، ارمنستان 965 هزار تولید کرد تن سیمان که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20.1 درصد افزایش داشته است.
خاطرنشان می شود که همزمان با افزایش تولید، واردات سیمان نیز افزایش یافت: در ژانویه تا سپتامبر 2023، 173 هزار تن به ارمنستان وارد شد (5.7 برابر افزایش) که دلیل آن تقاضا برای سیمان در بازار داخل و کاهش حقوق واردات دولتی است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا