Topسیاسی

پاپیکیان: در آینده نزدیک اقداماتی انجام خواهد شد که به طور قابل توجهی به افزایش توان رزمی نیروها کمک خواهد کرد

NEWS.am : به سرپرستی سورن پاپیکیان وزیر دفاع جمهوری ارمنستان ، جلسه هیات علمی وابسته به وزیر دفاع با دستور کار “وضعیت آمادگی رزمی، آموزشی، روحی و روانی رهبری نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان در سال تحصیلی 2023 و موضوعات اولویت دار سال تحصیلی 2024 ” برگزار شد.
ادوارد عصریان معاون اول وزیر دفاع رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی ارائه کرد.
مشکلات، رویدادهای اصلی و دستاوردها اشاره شد.
سورن پاپیکیان وزیر دفاع در جمع بندی جلسه و ارائه چند توصیه به روسای واحدهای مسئول در خصوص موضوعات اولویت دار سال تحصیلی 2024 اطمینان داد که تعدادی از کارها و برنامه ها در حال انجام است و در آینده نزدیک اقداماتی انجام خواهد شد. آینده ای که به میزان قابل توجهی به آمادگی رزمی نیروها، افزایش توان رزمی نیروهای مسلح، توانایی رهبری و همچنین بهبود شرایط اجتماعی و معیشتی سربازان کمک خواهد کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا