Topسیاسی

کرملین: ایروان و باکو در حال حرکت به سوی رساندن توافقنامه صلح به خط پایان هستند

news.am : به گزارش خبرگزاری ریانووستی، دمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه گفت: ایروان و باکو در حال حرکت هستند تا توافقنامه صلح را به خط پایان برسانند، امیدواریم هر چه زودتر آن را امضا کنند.
پسکوف به خبرنگاران گفت: ما واقعاً سند می‌دهیم که کشورها در جهت رسیدن به توافق صلح به خط پایان حرکت می‌کنند. امیدواریم هر چه زودتر این اتفاق بیفتد. البته نه به ضرر کیفیت. بنابراین، همراه با همه، منتظر هستیم که آن کار چه زمانی به پایان برسد. نکته اصلی این است که ما شاهد حضور اراده سیاسی در هر دو طرف، چه در باکو و چه در ایروان هستیم. و البته ما از آن حمایت می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: انعقاد توافقنامه صلح برای صلح و ثبات دو کشور و کل منطقه مفید خواهد بود.

پسکوف خاطرنشان کرد: رهبران ارمنستان و آذربایجان در پترزبورگ مذاکره نکردند، اما همه آنها این فرصت را داشتند که تماس های کوتاهی داشته باشند.
پسکوف گفت: نه، دیروز مذاکره نکردند. اما چنین رویدادهایی، از جمله نشست غیررسمی کشورهای مستقل مشترک المنافع، همیشه فرصت خوبی برای تماس های کوتاه است. این بار هم اتفاق افتاد. همه این فرصت را داشتند که در مورد برخی از لحظات کلیدی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا