Topاجتماعی

سال نو آغازي براي زندگي است

سال نو آغازي براي زندگي است. آغازي كه از يك سو ريشه در گذشته و از سوي ديگر نگاهي به آينده دارد. نگاه به سال نو توأم با اميد، انرژي و شور و نشاط است. از همين رو مردم در كشورهاي مختلف با جشن و شادي از سال نو استقبال مي كنند. آنچه به دنبال مي آيد گوشه اي از جشن ها و آيين هاي بزرگداشت سال نو در كشورهاي مختلف جهان است.
جشن ناواسارد
نخستین ماه سال در گاهشماری ارمنستان باستان ناواسارد ناميده مي شد که به معنی سال نو است. در نخستین روز ماه ناواسارد جشن با شكوهي برپا مي شد و همه مردم در اين جشن شركت مي كردند. در روز عيد پیکارهای ورزشي مانند دو، اسب سواري و ارابه راني برگزار مي شد. پهلوانان روز نیروی خود را به نمايش مي گذاشتند و چامه مي سرودند و نوازندگان تازه ترين آهنگ هاي خود را مي نواختند. برخي نيز به كبوترپراني سرگرم مي شدند. در روز جشن مردم با انواع چهره پوش ها روي خود را مي پوشاندند چرا كه ارمنيان باستان بر اين باور بودند كه نقاب ارواح پلید را گریزان میکند.
امروزه نيز جشن ناواسارد درجوامع ارمني نشين برگزار مي شود. در اين جشن تيم هاي ورزش ارمنيان در يكي از كشورها گرد هم آمده و با يكديگر به رقابت مي پردازند و برندگان مسابقات پیروزمندان ناواسارد خوانده مي شوند. در چند سال اخير مسابقات ورزش ناواسارد در يازدهم آگوست در جمهوري ارمنستان برگزار مي شود و تيم هاي ورزشي ارمني از سراسر جهان دراين مسابقات هَنباز مي گردند.
در پايان بايستي ياد آور شد كه جشن ناواسارد بر پایه بسياري از منابع موجود داراي اصل و ريشه ايراني است و مترادف با جشن نوسرد ايرانيان به معني سال نو مي باشد كه از جمله كهن ترين اعياد ايراني بوده كه در روزگار مادها برگزار مي شده وليكن امروزه به فراموشي سپرده شده است.

مراسم سال نو در كشور ژاپن
در آستانه سال جديد ميلادي مردم ژاپن همچون ديگر كشورهاي آسيايي به تميز كردن منزل مي پردازند و از روز ۳۱ ماه دسامبر تعطيلات سال نوي خود را آغاز مي كنند. در نيمه هاي شب اول سال نو زنگوله هاي خاص ۱۰۸ صداي مختلف را ايجاد مي كند كه نشان از آغاز سال جديد دارد. گفته مي شود اين ۱۰۸ صداي مختلف به اين دليل است كه هر فردي ۱۰۸ آرزو، احساس، اميد و حرف مختلف در دل دارد كه با شنيدن اين صدا درصدد دست يافتن به اين روياها و آرزوها خواهد بود .
آرژانتين
در آرژانتين سال نو همه مردم دور هم جمع مي شوند و همراه خانواده هاي خود شام مفصلي مي خورند و تا نيمه هاي شب بيدار مي مانند. نيمه هاي شب هركس آتشي روشن مي كند و حدود نيم ساعت آن را روشن نگه داشته و آرزوهايش را مي گويد. جوانان نيز تا صبح روز بعد به جشن و پايكوبي مي پردازند. روز بعد اكثر مردم به رودخانه ، درياچه يا استخر مي روند و به شنا مي پردازند.

آلمان
در آلمان هنگام سال نو مردم سرب ذوب شده به درون آب سرد مي ريزند و سعي مي كنند از روي شكلي كه ايجاد مي شود آينده را پيش بيني كنند . مردم همچنين شب سال نو اندكي از غذاهاي شان را باقي مي گذارند، به اميد اين كه در سال نو در خانه ها هميشه خوراكي وجود داشته باشد. در ضمن در غذاي شب سال نو حتماً ماهي كپور كه علامت ثروت است وجود دارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا