Topسیاسی

مشخص است که نیروهای مسلح آرتساخ در اثر تجاوز آذربایجان چه تعداد قربانی گرفته است

radar.am : در 19 تا 20 سپتامبر 2023 در نتیجه تجاوز آذربایجان، ارتش آرتساخ 223 قربانی داد که 25 نفر از آنها غیرنظامی بودند.
در میان قربانیان 5 نوجوان وجود دارد. 244 نفر زخمی شدند که هشت ده تن از آنها غیرنظامی بودند. کمیته مرکزی گزارش می دهد که 20 مفقود هستند که 5 نفر از آنها غیرنظامی هستند.
بر اساس اعلام کمیته تحقیق، دو ده مورد هتک حرمت به جسد ثبت شده است که در این رابطه اجساد مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری از معاینه تهیه شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا