Topسیاسی

آلن سیمونیان: هیچ بندی در مورد “کریدور زنگزور” در قرارداد وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد

هیچ بندی در مورد “کریدور زنگزور” در قرارداد وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد.
ما بیان کردیم: بله، درک می کنیم که آذربایجان راهی می‌ خواهد از یک نقطه کشورش به یک نقطه دیگر کشور حرکت کند، گفتیم که ما آماده هستیم که همه راه ها را برای آنها باز کنیم، گفتیم شاید روند آسانی وجود داشته باشد تا آنها بتوانند حرکت کنند، اما هیچ چیز فراسرزمینی وجود ندارد. به گزارش “1lurer.am” این مطلب را آلن سیمونیان، رئیس مجلس ملی ارمنستان در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد.

سیمونیان در مورد مذاکره مستقیم با آذربایجان تاکید کرد: “من آن را رد نمی کنم که مذاکرات مستقیم هم جایی پیدا کند، زیرا نمونه مثبتی از مذاکرات مستقیم داشتیم، اما البته تثبیت جامعه بین المللی نیز مهم است. به عنوان مثال بازگشت 32 اسیر نتیجه گفتگوی مستقیم بود که مثال بدی نیست، اما باز هم تاکید نکنیم که یکی دیگری را مستثنی می کند. یکی دیگری را مستثنی نمی کند، اما می تواند به دیگری کمک کند.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا