Topاجتماعی

سرویس امنیت ملی یک مورد دیگر از انتقال حدود 13 کیلوگرم مواد مخدر به ارمنستان توسط گروه سازمان یافته را کشف و از آن جلوگیری کرد

به گزارش “نیوز ای ام” در نتیجه اقدامات عملیاتی-تحقیقی انجام شده بر اساس اطلاعات عملیاتی دریافتی در اداره استان سیونیک سازمان امنیت ملی جمهوری ارمنستان یک مورد قاچاق مقادیر زیادی مواد مخدر از جمهوری اسلامی ایران به خاک جمهوری ارمنستان کشف و جلوگیری شد.

در نتیجه اقدامات عملیاتی-تحقیقی مشخص شد که اتباع جمهوری ارمنستان به همراه یکی از اتباع جمهوری ایران با توافق اولیه در تکمیل اقدامات یکدیگر، در 25 ژانویه سال جاری، خود را برای قاچاق محموله ویژه ای از انواع مواد مخدر از جمهوری اسلامی ایران به جمهوری ارمنستان آماده می کنند.

در نتیجه برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده مشترک مشخص شد که در تاریخ 25 ژانویه سال جاری محموله مواد مخدر در محدوده شهر مرزی ارمنستان و ایران به ارمنستان قاچاق شده و افراد دریافت کننده آن آماده آن را به ایروان ببرید. بعداً فعالیت گروه جنایتکار توسط کارمندان اداره استان سیونیک سازمان امنیت ملی جمهوری ارمنستان متوقف شد. افراد مرتکب این جنایت دستگیر و خودرو به استان اداره کل انتقال داده شد.

مدارک مربوطه به بازپرسی کمیته تحقیق و تفحص جمهوری ارمنستان منتقل شد.

در ادامه عملیات های عملیاتی-تحقیقی در مجموع حدود 13 کیلوگرم انواع توده های شبه مواد مخدر کشف شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا