Topاجتماعی

فیچ رشد اقتصادی ارمنستان در سال 2024 را 6 درصد پیش بینی کرده است

طبق پیش بینی آژانس بین المللی رتبه بندی فیچ، رشد اقتصادی ارمنستان در سال 2024 به 6 درصد و در سال 2025 به 4.9 درصد خواهد رسید.

این اطلاعات در پیام آژانس آمده است.
به گفته تحلیلگران آژانس، رشد اقتصادی قوی در ارمنستان برای دومین سال متوالی مشاهده می شود و تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2023 به میزان 7.4 درصد رشد کرده است. این رشد با هزینه جابجایی ها تضمین شد که منجر به افزایش مصرف در کشور شد و همچنین به دلیل ورود حدود 110000 پناهنده از قره باغ کوهستانی انجام شد.

با این حال، فیچ با حفظ رتبه ارمنستان در سطح “BB-” خطرات ژئوپلیتیکی را برای اقتصاد این کشور می بیند.

تاکید می شود که ارمنستان در حال حاضر در تلاش است تا پس از اشغال سرزمین قره باغ کوهستانی آذربایجان با آذربایجان توافقنامه صلح منعقد کند.

در این پیام مشخص آمده است: “از نظر ما، خطرات ژئوپلیتیکی همچنان وجود دارد، زیرا چندین موضوع بحث برانگیز بین دو کشور باقی مانده است، از جمله ایجاد ارتباط زمینی بین آذربایجان و نخجوان که از خاک ارمنستان می گذرد و تعیین مرز در برخی مناطق.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا