Topسیاسی

ارتش قدرتمند، روابط خارجی و مشروعیت. نخست وزیر درباره ابزارهای امنیتی

نیکول پاشینیان نخست وزیر در برنامه “محیط ایمن” رادیو عمومی گفت: تامین امنیت کشور موضوع کار روزانه هر دولت و رئیس جمهوری است.
نخست وزیر با بیان اینکه اولین ابزار برای تامین امنیت، تقویت ارتش است، گفت: با توجه به شرایط بین المللی در زمان ما، این موضوع عملا برای بسیاری از کشورها ضروری است.
نخست وزیر خاطرنشان کرد: اصلاحات، ارتش را تقویت کنید، ارتشی آماده رزم داشته باشید که بتواند مشکلات را حل کند. ابزار دوم برای تامین امنیت روابط خارجی است. فکر می کنم چیز جدیدی در این دو رکورد وجود نداشته باشد. من افزایش حقانیت این زوج را مهم می دانم، زیرا هم در روابط خارجی و هم در بستر سازندگی ارتش، داشتن اهداف مشروع، مشروع از نظر بین المللی بسیار مهم است. نه تنها و نه چندان از منظر داخلی، بلکه از دیدگاه بین المللی.
پاشینیان افزود: اگر ناهماهنگی بین ادراک داخلی و ادراک خارجی ما وجود داشته باشد، اینجاست که تهدید امنیتی ایجاد می‌شود. برای مقابله با تهدید امنیتی، این شکاف باید برطرف شود.
پاشینیان گفت: من مشروعیت را در مرزهای شناخته شده بین المللی جمهوری ارمنستان می بینم و بر این اساس می خواهم در مورد ارتباط با دو مفهوم قبلی اظهار نظر کنم. این حق مشروع هر کشوری است که ارتشی قوی و توانا داشته باشد، اما این موضوع نیاز به بحث بیشتر دارد، زیرا اگر ارتشی قوی و توانا برای رسیدن به اهداف مشروع داشته باشید، هیچکس نمی تواند بگوید چرا ارتش خود را تقویت می کنید. اگر هدفی را تعیین کنید که مشروعیت آن در سطح بین المللی زیر سوال برود، مشکلات زیادی پیش می آید.
وی تاکید کرد : ما باید ارتش خود را تقویت کنیم، آن را آماده جنگ کنیم تا از تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال کشورمان محافظت کنیم و هیچ کس نمی تواند به ما بگوید که چرا این کار را می کنید. و اگر مسئله تقویت ارتش را به این صورت بیان کنیم که داریم آن را برای احیای عدالت تاریخی تقویت می کنیم، یک سوال بسیار ساده مطرح می شود: چرا دیگران باید بگذارند آن ارتش قوی تر شود تا به طور متعارف حل شود. مسئله عدالت تاریخی؟ نخست وزیر گفت: حداقل معقول نیست که اجازه دهیم ارتش آنقدر قوی شود که بعداً مجبور شوند با آن ارتش تقویت شده مقابله کنند.
نخست وزیر گفت: من می گویم نباید چنین پیام هایی را به دنیا بفرستیم، اما نمی خواهم این گفتگو بین ما و دنیا باشد، می خواهم این گفتگو بین ما و ما باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا