Topسیاسی

پاپیکیان: “وزارت دفاع ارمنستان در نظر دارد فرماندهی دفاع سرزمینی ایجاد کند”

وزارت دفاع ارمنستان در نظر دارد تغییرات قانونی را برای معرفی فرماندهی دفاع سرزمینی آغاز کند. به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را سورن پاپیکیان وزیر دفاع جمهوری ارمنستان در مصاحبه با تلویزیون عمومی بیان کرد.

وی گفت: “فرماندهی همچنین افسر ارتش خواهد داشت که به نیروهای ذخیره آموزش می دهد. آنها نیز به نوبه خود خواهند دانست که تحت فرمان مستقیم چه کسی و کجا باید ماموریت خود را انجام دهند. در این امر ما باید برابری و شمول را برای همه تضمین کنیم. نمی توان گفت که هیچ مشکل نگران کننده ای در رابطه با این پروژه وجود ندارد.”

پاپیکیان تاکید کرد: “ما در این راستا کار می کنیم، تغییراتی در تصمیمات و قوانین دولت آغاز خواهد شد. سطح آموزش برای خدمت سربازی پایین است. بسیاری سعی می کنند از طریق مسیرهای انحرافی از خدمت سربازی اجتناب کنند. در این راستا به تمامی دستگاه های مسئول دستوراتی داده شد. ما وظیفه حفظ سطح بالایی از توانایی رزمی ذخیره را بر عهده خود گذاشته ایم. ما در سال های گذشته کار کرده ایم و در آینده نیز کار را ادامه خواهیم داد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا