Topسیاسی

گاگیک ملکونیان : صلح زمانی امکان پذیر است که توازن نظامی را بازیابی کنیم

ما و مردم ما تضمین ما هستیم. ما فقط باید تعادل نظامی را بازیابی کنیم، می توانیم کشورمان را حفظ کنیم، آن را به کشوری امن تبدیل کنیم. گاگیک ملکونیان، معاون فراکسیون حزب  قرارداد مدنی ، معاون سابق وزیر دفاع در گفتگو با خبرنگاران در مجلس  ملی به این موضوع اشاره کرد.

گاگیک ملکونیان گفت: به همین دلیل است که ما اکنون با تمام دنیا برای دستیابی به تجهیزات و مهمات نظامی مدرن کار می کنیم. ما در حال حاضر با هند و فرانسه قرارداد داریم. ما به کسی نیاز نداریم که سرباز بیاورد.

وی خاطرنشان کرد: روسیه نیز اخیراً مقداری تسلیحات داده است که باید از مدت ها قبل داده می شد. از بدهی پرداخت شده است، اما اگر قرار است در این منطقه صلح برقرار شود، باید تعادل نظامی برقرار شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا