Topفرهنگ و علم

ارمنستان و فرانسه در زمینه سینما همکاری خواهند کرد

آرمِن پرِس: مرکز ملی سینمای ارمنستان و مرکز ملی فیلمبرداری و تصویر متحرک جمهوری فرانسه،در چارجوب بازار فیلم اروپای برلین، در غرفه ارمنستان، سندی در خصوص اجرای طرح اقدامات فرانسه و ارمنستان در حوزه سینما و تصویر متحرک به امضا رسیده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی “آرمِن پرِس”: به نقل از مرکز ملی سینمای ارمنستان سند مذکور شامل همکاری های دوجانبه در زمینه های زیر از صنعت فیلم می باشد: میراث سینمایی، آموزش، تحصیلات تخصصی، تولید مشترک و مشارکت در راستای جشنواره ها.
مرکز ملی سینمای ارمنستان با حمایت مالی دولتی وزارت آموزش، علم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان در بازار فیلم اروپا که در چارچوب هفتاد و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم برلین افتتاح شده است ارمنستان با غرفه مستقل شرکت می کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا