Topسیاسی

مارکوس ریتر: ماموریت ناظر اتحادیه اروپا به کاهش تعداد حوادث در مرز ارمنستان و آذربایجان کمک کرد

آرمنپرس. هیئت ناظر اتحادیه اروپا مستقر در ارمنستان طی سال گذشته 1720 گشت زنی انجام داده است که به صلح و امنیت در مناطق مرزی کمک کرده است.
این مطلب را مارکوس ریتر رئیس این مأموریت در مراسمی که به مناسبت یکمین سالگرد مأموریت ناظر اتحادیه اروپا در ارمنستان برگزار شد، اعلام کرد.
وی یادآور شد: در طول فعالیت ماه های اول ماموریت دیده بانی، ستادی در یغگنادزور و 6 پایگاه پیشرو تشکیل شد که از ایجوان شروع و به کاپان ختم می شد. تا به امروز، مأموریت نظارتی اتحادیه اروپا 1720 گشت زنی انجام داده است که به صلح و امنیت در مناطق مرزی کمک کرده است.مایلم از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای حمایت سیاسی آنها و همچنین از کانادا برای اعزام کارشناس تشکر کنم.
ریتر گفت: تصمیم اخیر برای تقویت ماموریت نظارتی اتحادیه اروپا و افزایش کارکنان آن به 209، موفقیت و عزم ماموریت نظارت اتحادیه اروپا برای حمایت از ثبات و صلح را تأیید می کند.
ریتر تاکید کرد: با وجود شرایط سخت عملیاتی، این ماموریت نقش تثبیت کننده مهمی در مناطق مرزی ایفا می کند و به تنش زدایی از وضعیت متشنج و کاهش تعداد حوادث کمک می کند.
وی از ارمنستان برای حمایت سخاوتمندانه و مشارکت سازنده آن تشکر کرد.
وی افزود: من می خواهم بر سطح حرفه ای کارکنانم تاکید کنم. اگرچه آنها دور از خانه و خانواده خود کار می کنند، اما فداکاری آنها کمک زیادی به موفقیت این ماموریت کرده است.با توجه به شرایط فعلی عدم قطعیت، ما به ماموریت خود به عنوان یک بازیگر بی طرف در حمایت از تلاش های حل و فصل اتحادیه اروپا در این منطقه متعهد هستیم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا