Topسیاسی

آذربایجان در مورد هر یک از قراردادهای جدید ما در زمینه نظامی-فنی سروصدا می کند، اما نمی گوید که سال هاست میلیاردها سلاح می خرید

نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در مصاحبه با تلویزیون فرانس 24 گفت آذربایجان هر بار در صورت هرگونه قرارداد و همکاری جدید در زمینه نظامی-فنی سروصدا می کند، اما آذربایجان نمی گوید که سال هاست میلیاردها سلاح خریداری کرده است.
وی گفت: اصلاحات ارتش ما نباید کسی را نگران کند. چرا، چون می گوییم تمامیت ارضی و حاکمیت همه همسایگان خود را به رسمیت می شناسیم. پس چرا کسی باید نگران اصلاح ارتش ما باشد؟ اگر تمامیت ارضی و حاکمیت همسایگان خود را به رسمیت بشناسیم و ارتش خود را اصلاح کنیم و بگوییم که ارتش ما هیچ مشکلی در خارج از قلمرو حاکمیتی ما حل نمی کند و نخواهد کرد و در این زمینه آذربایجان ابراز نگرانی می کند و سر و صدا می کند. در چه شرایطی ممکن است این اتفاق بیفتد وقتی آذربایجان برای حل یک مشکل نظامی در قلمرو حاکمیت ما مشکل دارد؟ منطق دیگری وجود ندارد.
پاشینیان افزود: بله، ما در حال اصلاح ارتش هستیم و اتفاقاً داشتن ارتش حق حاکمیتی هر کشوری است. هیچ کشوری نمی تواند هیچ کشور دیگری را به داشتن ارتش متهم کند. و ما می گوییم که تمامیت ارضی همه همسایگان یعنی آذربایجان، ایران، ترکیه، گرجستان را بدون قید و شرط به رسمیت می شناسیم. ما در استفاده از ارتش خود در خارج از قلمروی که جامعه جهانی آن را به رسمیت می شناسد، مشکلی نداریم و نخواهیم داشت. و در این زمینه آذربایجان ابراز نگرانی می کند. چرا ابراز نگرانی می کند؟ آیا او مشکلی برای حل در قلمرو حاکمیتی ما دارد؟ همچنین این واقعیت، این واکنش است که به بسیاری از کارشناسان دلیلی می دهد تا تصور کنند آذربایجان به سیاست تهاجمی خود ادامه خواهد داد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا