Topسیاسی

رئیس مجلس ملی ارمنستان مخالف همزیستی مسالمت آمیز با آذربایجان و ترکیه نیست

آرمِن پرِس: آلن سیمونیان؛ رئیس مجلس ملی جمهوری ارمنستان مخالف این نیست که ارمنستان با ترکیه و آذربایجان همزیستی مسالمت آمیز داشته باشد.
آلِن سیمونیان در راستای گفتگو با خبرنگاران در مجلس ملی چنین نظری را بیان کرده و افزود: “همه کشورها باید در صلح با یکدیگر زندگی کنند لذا من هم مخالف زندگی مسالمت آمیز با آذربایجان و ترکیه نیستم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا