Topسیاسی

آلکسانیان: “ساختارهای جمهوری ارمنستان باید خدمات مرزبانی را در فرودگاه بین المللی ارمنستان انجام دهند”

من فکر می کنم که شهروندان ارمنی و سازمان های مجری قانون کشورمان باید در فرودگاه بین المللی ارمنستان کار کنند. این طبیعی است و حقیقت آشکار است. این مطلب را واهاگن آلکسانیان، معاون فراکسیون حزب “قرارداد مدنی” مجلس ملی در گفتگو با “نیوز ای ام” بیان کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان ایجاد تغییراتی در قرارداد مربوطه با روسیه در این زمینه وجود دارد، گفت: “این طرف دیگر مسئله است. من دیدگاه خود را بیان می کنم که انجام خدمات مرزبانی توسط افسران مجری ارمنستان در فرودگاه بین المللی فعال در خاک جمهوری ارمنستان امری عادی و منطقی است.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا