Topسیاسی

آلن سیمونیان: متحد ما به ما کمک نمی کند. ما زمانی برای انتظار نداریم ما سعی می کنیم از همه جاهای ممکن سلاح بخریم

news.am : در بیش از دوازده قسمت، مشخص شد که متحد ما به ما کمک نمی کند. آلن سیمونیان، رئیس مجلس ملی، این مطلب را در نشستی با خبرنگاران در مجلس ملی گفت.
حتی نمی‌گویند کمک نمی‌کنند، حداقل می‌گویند ما کمک نمی‌کنیم. می گویند: خوب، ببینیم، فکر کنیم و بفهمیم. اما کشور ما، مردم ما بی نهایت نیستند و ما آنقدر منابع نداریم که به خرج فرزندانمان، پسرانمان، به هزینه مرزهای کشورمان صبر کنیم که متحد ما که هم در چارچوب پیمان پیمان امنیت جمعی و هم تحت توافق مستقیم متحد است، چه زمانی کمک خواهد کرد؟ . بعد می گویند: این کار را نکردی، برای همین کمک نمی کنیم. و منافع آنها، تعهدات اتحاد کجاست؟
وی تاکید کرد: برای ما واضح است که این سیستم امنیتی کار نمی کند. دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا به بهانه های مختلف بفهمیم این سیستم امنیتی کار نمی کند؟ ما دیدیم در آرتساخ چه اتفاقی افتاد، دیدیم در ختسابرد چه گذشت، دیدیم در شهرهای قدیمی چه اتفاقی افتاد، دیدیم در دریاچه سیاه، جرموک چه اتفاقی افتاد، دیدیم چه بر سر زندانیان آمد. راهروی لاچین را دیدیم که چه شد. چند نمونه از این دست می توانم بیاورم.
به گفته وی، جایگزین امنیتی، به گفته ارمنستان، استفاده از همه ابزارهای ممکن است. همچنین سعی کنید به نحوی سازمان پیمان امنیت جمعی را احیا کنید.
رئیس مجلس ملی گفت: بدیهی است که این سیستم کار نمی کند. ما اکنون در تلاش هستیم تا برای دفاع از کشورمان از همه جاهای ممکن سلاح بخریم. اگر اخلال در برخی سیستم های امنیتی است، مشکل آنهاست، بدیهی است که به تعهدات خود عمل نمی کنند. ما به سمتی حرکت خواهیم کرد که حداکثر امنیت را برای ما فراهم کند. ما معتقدیم که امنیت ما یک کشور دموکراتیک و همکاری نزدیک با نظام دموکراتیک است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا