Topسیاسی

وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان بر ادامه مذاکرات توافق کردند

در تاریخ 28 تا 29 فوریه 2024، مذاکرات بین آرارات میرزویان وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان و جیحون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در پایتخت آلمان انجام شد.
وزرا و هیئت هایشان در خصوص مفاد پیش نویس توافقنامه دوجانبه “در مورد برقراری صلح و روابط بین دولتی بین ارمنستان و آذربایجان” گفتگو کردند. توافق دوجانبه برای ادامه مذاکرات در مورد موضوعات باز ابراز شد.
وزیران در این سفر با آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان در دو قالب دوجانبه و سه جانبه دیدار کردند.
وزیر میرزویان از میزبانی آلمان در مذاکرات ارمنستان و آذربایجان تشکر کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا