Topسیاسی

رئیس هیئت اتحادیه اروپا: “550 میلیون یورو از 2.6 میلیارد یورو حمایت برنامه ریزی شده برای ارمنستان تخصیص یافته است”

به گزارش “نیوز ای ام” عضای کمیته دائمی ادغام اروپایی مجلس ملی کشورمان با واسیلیس ماراگوس، رئیس هیئت اتحادیه اروپا در ارمنستان دیدار کردند.

در این نشست که در 29 فوریه برگزار شد، هقینه خاچیکیان، معاون رئیس دفتر مجلس ملی و سیلیا کاسمان، معاون رئیس اداره همکاری هیئت اتحادیه اروپا در ارمنستان نیز حضور داشتند.

به گزارش “نیوز ای ام” به نقل از اداره مطبوعات و روابط عمومی مجلس ملی کشورمان، واسیلیس ماراگوس برنامه های اجرا شده در زمینه های مختلف در ارمنستان با حمایت اتحادیه اروپا و پیشرفت آنها را ارائه کرد.

وی با خرسندی خاطر نشان کرد که 550 میلیون یورو از بسته حمایتی 2.6 میلیارد یورویی برنامه ریزی شده برای ارمنستان در قالب برنامه اقتصادی و سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در حال حاضر اختصاص یافته است. به موازات این، اصلاحات انجام شده توسط برنامه های حمایت از بودجه ادامه دارد.

به گفته واسیلیس ماراگوس، اتحادیه اروپا نیز در تلاش است تا چنین پروژه هایی را اجرا کند که به ایجاد فرصت ها و ارزش افزوده در زمینه اشتغال در ارمنستان کمک کند. نمایندگان پارلمان ارمنستان بر اهمیت همکاری اتحادیه اروپا و ارمنستان و بر اثربخشی برنامه های اجرا شده در کشورمان با حمایت اتحادیه اروپا تأکید کردند.

در این نشست، به مجموعه جدیدی از اولویت های مشارکت اتحادیه اروپا و ارمنستان که در حال حاضر در حال توسعه است، اشاره شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا