Topسیاسی

ما نیازی به طرف روسی احساس نمی کنیم. میرزویان درباره مرزبانان روسی در «زوارتنوتس».

آرارات میرزویان وزیر امور خارجه امروز در نشست خبری با همتای قبرسی خود گفت: طرف روسی از نامه رسمی ایروان در مورد مرزبانان روسیه از فرودگاه زوارتنوتس مطلع شد.

وزیر میرزویان با بیان اینکه ما در مورد کل بسته یعنی اجرای کامل اختیارات صحبت می‌کنیم، گفت: فکر می‌کنم این برای طرف روسی کافی باشد و موضوع حل شود. – “طرف ارمنی به طرف روسی اعلام کرد که در واقع دیگر نیازی به حمایت و مشارکت طرف روسی در خدمات مرزبانی انجام شده در فرودگاه “زوارتنوتس” را احساس نمی کنیم، البته با تشکر از آنها.”

آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت روز گذشته در مجلس اعلام کرد که ارمنستان با ارسال نامه ای رسمی به طرف روسی اعلام کرده است که فقط مرزبانان ارمنستان باید در فرودگاه زوارتنوتس خدمت کنند و تاکید کرد که این موضع روشن ایروان است.

وی افزود: از ابتدا مشارکت مرزبانان روسیه در تعدادی از نقاط از جمله در فرودگاه زوارتنوتس به عنوان حمایت از کشور تازه استقلال یافته ارمنستان تلقی می شد و قرار است این وظیفه را به عنوان تا زمانی که ارمنستان به آن نیاز دارد. وزیر امور خارجه امروز خاطرنشان کرد: زمانی که ارمنستان توانایی های نهادی خود را داشته باشد، این کار البته به طور کامل توسط ارمنستان از طریق نهادهای مربوطه اجرا خواهد شد.

به گفته وی، اکنون ارمنستان از نظر نهادی قادر است به تنهایی خدمات مرزبانی را در فرودگاه انجام دهد.

با این حال وزیر زمان این اطلاعیه را مشخص نکرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا