Topسیاسی

پیشرفت پروژه بازسازی و نوسازی پاسگاه مرزی مغری در کمیته درآمدهای دولتی مورد بحث قرار گرفت

به گزارش “نیوز ای ام” به نقل از مجلس ملی با بهزاد اصلاحچی مدیرعامل شرکت پیمانکار “مدیریت انرژی تنا” در مورد عملیات جاری پروژه بازسازی و نوسازی پاسگاه مرزی مغری در کمیته درآمدهای دولتی بحث و تبادل نظر شد.

در این گفتگو، نمایندگان کمیته بر اهمیت پروژه و لزوم همکاری دوجانبه در مسائل فنی تاکید کردند.

نمایندگان شرکت ساختمانی با تاکید بر انسجام و حمایت کمیته در مورد مسائل جاری پروژه، خاطرنشان کردند: کارها به صورت عادی در حال انجام است.

عملیات ساخت و ساز بازسازی و نوسازی پاسگاه مرزی مغری در سال 2023 آغاز شده و در سال 2026 به پایان می رسد که در نتیجه این گذرگاه مطابق با استانداردهای بین المللی خواهد بود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا