Topسیاسی

باغانیس، وسکپار، گیرانتس، برکابر روی نقشه جمهوری ارمنستان هستند و همیشه خواهند بود. نخست وزیر جزئیات را ارائه کرد

آرمنپرس: نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به اتهامات مخالفان مبنی بر اینکه دولت قصد دارد روستاهای استان تاووش را تحویل دهد، پرداخت.
نخست وزیر خاطرنشان کرد که نمایندگان مخالفان می گویند که دولت ارمنستان قرار است 4 روستای منطقه تاووش را تحویل دهد. به گفته وی در آن موارد باید اصرار یا مطالبه کرد که کسانی که چنین حرف هایی می زنند بگویند از کدام روستاهای استان تاووش صحبت می کنند.
وی گفت: ما می گوییم که دولت ارمنستان آماده است تا تعیین مرزها بین ارمنستان و آذربایجان را در حوزه زیر آغاز کند. منطقه ای که باید از آن شروع کرد، روستا نیست، بلکه مرز روبروی روستا است. نباید اشتباه گرفت: ما برای تعیین کامل مرزها در مقابل آن روستاها آماده ایم. باغانیس از ارمنستان، باغانیس آیر از آذربایجان. اینها همان روستاها نیستند، روستای باغانیس آیروم از زمان شوروی در آذربایجان وجود داشته و روستای باغانیس در ارمنستان. بعد روستای وسکپار در سمت ارمنستان و مرز روبروی وسکپار که تقریباً در حدود قسمتی از آبادی آشاق آسکیپاره آذربایجانی است. بعد روستای گیرانتس از سمت ارمنی و روستای آذربایجانی خیریملی روبروی آن، اینها همان روستاها نیستند. روستای برکابر در سمت ارمنستان و قسمتی از مرز روبروی آن که با روستای قیزیل حاجیلی در سمت آذربایجان منطبق خواهد بود. همچنین روستای قزل حاجیلی امروز، دیروز و 20 سال پیش تحت حاکمیت آذربایجان است.
نخست وزیر با اشاره به نقشه ارمنستان تاکید کرد که روستای باغانیس در آن نقشه وجود دارد، روستای باغانیس آیروم بیرون است و همیشه بیرون بوده است. در زمان جنگ داخلی روستای باغانیس آیروم از این نقشه خارج بود و روستای باغانیس همیشه در این نقشه بوده و هست و خواهد ماند. روستای وسکپار در این نقشه است و همیشه در این نقشه باقی خواهد ماند، آشاگی آسکی‌پاره همیشه خارج از این نقشه بوده و امروز هم بیرون است. روستای گیرانتس در این نقشه است و همیشه در آن خواهد بود، روستای خیریملی خارج از این نقشه است و همیشه بوده است. روستای برکابر در این نقشه است و همیشه در این نقشه باقی خواهد ماند. روستای قزل حاجیلی همیشه خارج از این نقشه بوده و امروز هم بیرون است. شهرک عشاق اسکیپاره که ما خیلی نگرانش هستیم، آبادی آذربایجانی روبروی وسکپار است، امروز هم در کنترل آذربایجان است، همیشه در کنترل آذربایجان بوده، در زمان اتحاد جماهیر شوروی جزو جمهوری آذربایجان بوده است. از روستای وسکپار خبری نیست. نکته دیگر این است که همانطور که گفته شد مشکلات امنیتی وسکپار در رابطه با بخش تحدید مرز وجود دارد.
وی افزود اهالی وسکپار با نقشه ای که نشان داده مناقشه ندارند، نمی گویند نقشه اشتباهی است.

مشاهده بیشتر
همچنین چک کنید
بستن
دکمه بازگشت به بالا