Topسیاسی

“مشت آهنین” علی اف تهاجم مستقیم به هر مظاهر ارمنی بودن را به همراه دارد

وب سایت monumentwatch.org که بر میراث فرهنگی قره باغ کوهستانی نظارت می کند، می نویسد:

“پس از پایان جنگ 44 روزه در سال 2020، دستگاه تبلیغاتی آذربایجان نمادهای “پیروزی” را به گردش درآورد که یکی از آنها به طور مستقیم با الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان مرتبط بود.

این به اصطلاح “مشت آهنین” است. الهام علی اف در جریان سخنرانی خود در پایان جنگ 44 روزه در حالی که اسامی مناطقی را که به تصرف نیروهای آذربایجان درآمده بود، مشت خود را به نشانه “پیروزی” نشان داد.
از سال 2021 ماشین تبلیغاتی آذربایجان “مشت آهنین” را عملیات آزادسازی سرزمین های اشغالی 2020 نامید.

از سال 2021 به این ژست اهمیت تبلیغاتی زیادی توسط علی اف داده شد که با آن علی اف قدرت و تمایل خود را برای “تنبیه ارامنه، وارد کردن ضربه، شکستن سر دشمن” نشان داد. علی اف در سفرهای خود به قره باغ کوهستانی اشغالی، سخنان خود را با چنین ژستی همراهی کرده و به پایان رساند. او هنگام صحبت درباره ارمنستان و قره باغ کوهستانی از این ژست استفاده کرد.
در همان سال 2021، دستگاه تبلیغات آذربایجان با ژست مربوطه شروع به توزیع گسترده عکس های علی اف کرد و در آذربایجان رژه نصب مجسمه های به اصطلاح مشت آهنین آغاز شد.

این نمادها با هدف تبلیغاتی آشکار منحصراً در قره باغ کوهستانی اشغالی قرار گرفتند: هادروت، بردزور، کارواچار.
نخستین مجسمه از این دست در قره باغ کوهستانی به عنوان نمادی منحصر به فرد در مرکز شهر هادروت نصب شد که نشانه تسخیر این منطقه مهم توسط آذربایجان است. با توجه به فیلم ها و اطلاعات منتشر شده توسط دستگاه تبلیغاتی آذربایجان، قرار است چنین مجسمه ای در استپانکرت نیز نصب شود. تصادفی نیست که پس از اشغال استپاانکرت، مجسمه استپان شاهومیان بلافاصله برچیده شد و حتی موضوع برچیدن بنای یادبود “ما کوه های خود هستیم” در اینترنت منتشر شد.

بدیهی است که مشت آهنین تهاجمی مستقیم علیه هر مظاهر ارمنی است. در قره باغ کوهستانی به عنوان نشانه ای از حکومت آذربایجان، نماد پیروزی بر ارامنه و فتح قلمرو قرار داده شده است. برای طرف آذربایجانی، مشت آهنین نماد حذف قره باغ کوهستانی ارمنی با همه عواقب آن است. این روند پس از تخلیه کامل قره باغ کوهستانی با سرعت بیشتری آشکار شد، زمانی که در استپاانکرت شروع به حذف هر نماد مرتبط با هویت ارمنی کردند، نشان های قره باغ کوهستانی از ساختمان های دولتی و ریاست جمهوری قره باغ کوهستانی حذف شد و در نمای اصلی ساختمان دولتی، پوستر مشت آهنی بزرگی آویزان شده بود.

در پایان فوریه 2024، ساختمان پارلمان قره باغ کوهستانی ویران شد. و در 18 مارس، الهام علی اف با بازدید از استپاانکرت اشغالی، بر روی سکویی که پس از تخریب ساختمان مجلس ملی قره باغ کوهستانی و ساختمان اتحادیه مبارزان آزادی تشکیل شده بود، سخنرانی کرد و مشت خود را بالا برد و آتش نوروزی را روشن کرد. علی اف در سخنرانی خود خاطرنشان کرد که ساختمان مجلس ملی قره باغ کوهستانی لانه شیطان بود و آتش نوروزی کارکرد پاکسازی نهایی را انجام می دهد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا