Topاقتصادی

بانک اروپایی بازسازی و توسعه به ارمنستان 92.3 میلیون یورو وام و کمک بلاعوض 16 میلیون یورویی خواهد داد. اهداف مشخص است

news.am : دولت در نشست خود موافقتنامه تامین مالی بین ارمنستان و بانک بین المللی بازسازی و توسعه “عملیات دوم سیاست توسعه سبز، پایدار و فراگیر” را تصویب کرد.
در توجیه ذکر شده است که بین جمهوری ارمنستان و بانک بین المللی بازسازی و توسعه، قرار است موافقتنامه تامین مالی حمایت از بودجه «عملیات دوم سیاست توسعه سبز، پایدار و فراگیر» امضا شود که به موجب آن قرار است وام 92،300،000 یورویی و کمک مالی 16،000،000 میلیون دلاری از “صندوق جهانی ابزار تامین مالی ترجیحی” به ارمنستان ارائه شود.
محدوده پروژه به ویژه شامل موارد زیر است:
ترویج کاهش و سازگاری تغییرات آب و هوا و بهبود چارچوب نظارتی برای مدیریت زیست محیطی
تقویت برابری و ارتقای توسعه سرمایه انسانی
تقویت اثربخشی چارچوب مبارزه با فساد اداری و بخش عدالت

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا