Topسیاسی

ماموریت اتحادیه اروپا :وضعیت در مرز ارمنستان و آذربایجان آرام است

lurer.am1 : هیئت اتحادیه اروپا در ارمنستان در صفحه X در مورد وضعیت مرز ارمنستان و آذربایجان پستی منتشر کرد.
در این پست آمده است: امروز هیئت اتحادیه اروپا مجدداً در سمت ارمنستان در مرز ارمنستان و آذربایجان گشت زنی کرد، ناظران ما متوجه تحرکات نظامی غیرعادی نشدند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا