Topاجتماعی

رهبران دیجیتال از Visa، Deloitte، Moven، Global Fintech Institute، دانشگاه سنگاپور، Just Better در DDF24

به گزارش “آرمنپرس” Doing Digital Forum 2024 که در 3 آوریل در ایروان برگزار می شود، بهترین بستر برای کشف فرصت های ارائه شده توسط فین تک و دیجیتالی سازی کسب و کار و پیشبرد آنها است.

دستور کار این انجمن با سخنرانی های قابل تامل و میزگردهایی پر خواهد شد که با حضور رهبران فکری از فناوری مالی، بخش بانکی، حوزه عمومی و دنیای تجارت برگزار می شود.

تاتویک سیمونیان، بنیانگذار Doing Digital Forum، این رویداد را با سخنرانی آغاز می کند و طی آن اهمیت مواجهه با فرصت های دیجیتال را ارائه می دهد. مارتین گالستیان، رئیس بانک مرکزی جمهوری ارمنستان، چشم انداز بانک مرکزی در مورد آینده دیجیتال کشور را به اشتراک خواهد گذاشت.

آرمینه قازاریان، مدیر استعدادهای درخشان و خدمات بانک آمریا بانک نیز در مراسم افتتاحیه سخنرانی خواهد کرد. آمریا بانک شریک فین تک DDF24 است.

در قالب بحث میزگردی که توسط آرمن هاروتونیان (موسسه جهانی فین تک، دانشگاه علوم اجتماعی سنگاپور) و برت کینگ مدیریت می‌ شود، موضوعاتی مانند آینده امور مالی و اقتصاد دیجیتال با حضور کارشناسان شرکت های پیشرو داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هدف این انجمن قرار دادن ارمنستان به عنوان قطب تحول دیجیتال و فناوری است که به افزایش رقابت پذیری این کشور کمک می کند. Doing Digital Forum برای هر کسی که علاقه مند به تحول دیجیتال، اجرای آن و توسعه اقتصاد دیجیتال است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا