Topسیاسی

سفرای اتحادیه اروپا در مناطق یراسخ و پارویر سواک گشت زنی کردند

نمایندگان کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا به مأموریت اتحادیه اروپا در ارمنستان برای گشت زنی در مناطق یراشخ و پارویر سواک پیوستند.
در پستی که این ماموریت در صفحه Xخود نوشته است آمده است : من این افتخار را دارم که امروز میزبان سفرای اتحادیه اروپا باشم و مأموریت و فعالیت‌های هیئت ناظر اتحادیه اروپا در ارمنستان را به آنها معرفی کنم. این هیأت به پاتک مناطق یراسخ و پارویر سواک پیوست. با تشکر از پاسخ مثبت سفیر دلفینا پرانک (رئیس کمیته سیاسی و امنیتی) و مهمانان محترم .
تیگران بالایان، سفیر ارمنستان در اتحادیه اروپا، سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در بازدید از مرز ارمنستان و آذربایجان همراهی کرد.
سفیر بالایان در پست X گفت: این فرصت خوبی بود تا از ناظران ماموریت اتحادیه اروپا در ارمنستان یا حرفه ای بودن و سهم برجسته آنها در ثبات در منطقه تشکر کنم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا