Topسیاسی

نیکول پاشینیان: “موضوع تمدید دوره ماموریت ناظر اتحادیه اروپا در جمهوری ارمنستان برای 2 سال دیگر در حال بررسی است”

مدت فعالیت هیئت ناظر اتحادیه اروپا در ارمنستان ممکن است تا دو سال دیگر تمدید شود.

به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در جریان سخنرانی خود در مجلس ملی بیان کرد و افزود: “موضوع تمدید مدت ماموریت ناظر اتحادیه اروپا برای 2 سال دیگر در حال بررسی است.

پاشینیان استقرار مأموریت غیرنظامی اتحادیه اروپا در امتداد مرز ارمنستان و آذربایجان را نتیجه مهم نشست چهارجانبه پراگ در 6 اکتبر 2022 دانست که مدت آن بعداً برای 2 سال تمدید شد. اکنون بحث تمدید مدت ماموریت برای 2 سال دیگر مطرح است.

پاشینیان گفت که نشست چهارجانبه در پراگ به طور کلی برای داشتن قفقاز جنوبی باثبات و صلح آمیز اهمیت اساسی دارد.

وی تاکید کرد: “در جریان نشست چهارجانبه در پراگ تصمیمات بسیار مهمی اتخاذ شد: ارمنستان و آذربایجان تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر را بر اساس اعلامیه آلماتی 1991 به رسمیت می شناسند.”

پاشینیان مهمترین توافق بعدی نشست پراگ را توافق ارمنستان و آذربایجان برای تعیین مرز بین دو کشور بر اساس اعلامیه آلماتی می داند. این به آن معنا است که خط مرزی جدیدی بین ارمنستان و آذربایجان تشکیل نمی شود، بلکه باید خط مرزی موجود در زمین بازتولید شود.

وی این موضوع را مهم دانست که اخیرا رئیس جمهور آذربایجان بر تعهد خود به توافقنامه پراگ و اعلامیه آلماتی مجددا تاکید کرد. به گفته پاشینیان، این واقعا می تواند مبنای ثبات و صلح بلندمدت باشد.

وی همچنین استقرار ماموریت غیرنظامی اتحادیه اروپا در امتداد مرز ارمنستان و آذربایجان را نتیجه مهم نشست چهارجانبه پراگ در 6 اکتبر 2022 می داند که مدت آن بعداً برای 2 سال تمدید شد. اکنون بحث تمدید مدت ماموریت برای 2 سال دیگر مطرح است.

پاشینیان گفت: “نشست چهارجانبه در پراگ برای داشتن یک قفقاز جنوبی باثبات و صلح آمیز اهمیت اساسی دارد و این طرحی با مبنای واقعی و حقوقی و سیاسی قوی برای برقراری صلح بین ارمنستان و آذربایجان است. من تا الان فرصت نداشتم آن را بگویم، اما اکنون باید ثبت کنم که نقش امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در دستیابی به این توافقات به سادگی بسیار زیاد است. حتی بیشتر در این زمینه، هدف قرار دادن ماکرون و فرانسه برای من و دولت ارمنستان تعجب آور، غیرقابل درک و غیرقابل قبول است. اگر ماکرون برای ماموریت بلندمدت برای مأموریت غیرنظامی اتحادیه اروپا هدف قرار می گیرند، این تصمیم، مانند بقیه کشورهای اتحادیه اروپا، با اجماع اتخاذ شده است.”

وی از سران همه کشورهای اتحادیه اروپا به خاطر این تصمیم که به درخواست ارمنستان اتخاذ شد، تشکر کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا