Topسیاسی

سونا قازاریان :این آذربایجان است که خود را از همه احتمالات روابط با اتحادیه اروپا مستثنی می کند

news.am : به سختی می توان حمایت مهم اتحادیه اروپا از ارمنستان را دست کم گرفت. 270 میلیون یورو حمایت و کمک مالی اضافی از نهادهای اتحادیه اروپا به 2.7 میلیارد یورو حمایت اتحادیه اروپا بود که قبلاً در چندین بخش هزینه شده است. و این 270 میلیون مربوط به اجرای برنامه اعمال شده توسط مقامات جمهوری ارمنستان است که به ارتقای توانایی ها و استانداردهای مشاغل متوسط و کوچک مربوط است.
این مطلب را سونا گازاریان، نماینده فراکسیون “توافق مدنی” در مجلس ملی در جریان بررسی گزارش نتایج اجرای برنامه 2023 دولت جمهوری ارمنستان با اشاره به اتهامات سایر کشورها در خصوص برنامه های توسعه ارمنستان و اتحادیه اروپا بیان کرد.
وی گفت: من همکاری اتحادیه اروپا را به عنوان گوه ای برای همکاری منطقه ای نمی دانم. برعکس، این آذربایجان است که خود را از همه احتمالات روابط با اتحادیه اروپا مستثنی می کند. مثلاً آقای علی اف از بیشکک از آقای پاشینیان می خواهد که به جای گرانادا از بیشکک بازدید کند. به عنوان مثال، آذربایجان با دعوت نکردن از ناظران مجمع پارلمانی شورای اروپا خود را از مجامع این مجمع حذف می کند . این موضوع داخلی آذربایجان است ، من اصلاً قصد ندارم به آن بپردازم، اما در برخی قسمت ها باعث خشم بسیار بجای جامعه جهانی شده است.
وی افزود که روابط ارمنستان و اتحادیه اروپا در حال ثبت رشد پویا است و تصادفی نیست که تعدادی از نظرسنجی های بین المللی بر “آرزوهای اروپایی مردم ارمنستان” گواهی می دهند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا