Topسیاسی

رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا از قفقاز جنوبی بازدید خواهد کرد

news.am : یان بورگ، رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا و وزیر امور خارجه مالت از قفقاز جنوبی بازدید خواهد کرد. او در واشنگتن این موضوع را به توران اطلاع داد.
به گفته وی، اقتدار سازمان امنیت و همکاری اروپا در معماری سیاسی و امنیتی جهانی “در معرض تهدید باقی می ماند”. در عین حال، توجه این سازمان، علاوه بر اوکراین، بر درگیری های طولانی از جمله وضعیت قفقاز جنوبی نیز متمرکز است.
وی گفت: سفرهای اخیر من به صربستان، کوزوو و مولداوی و همچنین ماموریت آتی در قفقاز جنوبی بخشی از تلاش مشترک برای مشارکت در گفتگو با شرکا برای بازگرداندن اعتماد و تقویت نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا