Topسیاسی

قزاقستان آماده است تا برای مسکو و کیف و همچنین ایروان و باکو بستری فراهم کند. سفیر قزاقستان در روسیه

lurer.am1 : قزاقستان آماده است تا شرایط را برای گفتگو در مورد حل و فصل مناقشه در اوکراین ایجاد کند و بستری را برای تماس های مربوطه فراهم کند. دائورن آبائف سفیر قزاقستان در روسیه در مصاحبه با خبرگزاری تاس این موضوع را بیان کرد.
قطعا قزاقستان همیشه آماده کمک به تمام فرآیندهای مرتبط با صلح است. این دیپلمات نه تنها روسیه و اوکراین، بلکه به ارمنستان و آذربایجان، مشکل سوریه، مشکل ایران نیز مربوط می شود.
آبائف خاطرنشان کرد که ابتکارات زیادی برای حل و فصل مناقشه در اوکراین وجود دارد. البته نظر روسیه باید همیشه در این فرآیندها مورد توجه قرار گیرد. البته ما حاضریم میانجی نباشیم، بلکه بستر فراهم کنیم و شرایط را فراهم کنیم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا