Topسیاسی

سفیر فرانسه در ارمنستان در مورد قطعنامه مجلس سنا مبنی بر تحریم آذربایجان

اخیراً سنای فرانسه تقریباً به اتفاق آرا دو قطعنامه را تصویب کرد که از دولت فرانسه خواسته بود تا تحریم هایی را علیه جمهوری آذربایجان اعمال کند، از جمله مصادره دارایی های رهبران آذربایجان و جلوگیری از واردات گاز و نفت از این کشور، که البته این اتفاق نیفتاد.

اولیویه دکوتینی، سفیر فرانسه در ارمنستان در گفت‌وگو با “آزادی” در این باره، تصریح کرد که تحریم‌های اروپا در سطح اروپا اعمال می‌ شود.

وی گفت: “دلیل این است که ما بازار واحد هستیم. اعضای اتحادیه اروپا بازار واحدی را تشکیل داده اند و با عضویت در اتحادیه اروپا هیچ کس نمی تواند تحریم های یکجانبه اعمال کند. اگر ما در مورد تحریم های اقتصادی معنی دار صحبت می کنیم که مثلاً بر بخش نفت و گاز یا هر بخش اقتصادی تأثیر می گذارد، اروپا خانه ای است که اگر یک پنجره را ببندید، هر کسی می تواند از در دیگر یا از یک دودکش وارد شود. برای داشتن تحریم‌های مؤثر باید به توافق همه کشورهای اروپایی در مورد تحریم‌ها دست یافت. و در حال حاضر هیچ توافقی در مورد آن وجود ندارد، اجماع در مورد آن وجود ندارد.”

با توجه به این موضوع که آیا فرانسه از حامیان قرار گرفتن ارمنستان در فهرست ذینفعان صندوق صلح اروپا بود یا خیر.
ما از منابع دیپلماتیک اطلاعاتی داریم مبنی بر اینکه توافق اولیه برای ارائه 10 میلیون یورو به ارمنستان صورت گرفته است. اما مجارستان اکنون آن را مسدود می کند، سفیر خاطرنشان کرد که فرانسه در اتحادیه اروپا قویا از ارمنستان برای بهره مندی از صندوق صلح اروپا حمایت می کند و از آن حمایت می کند.

دکوتینی گفت: “ارمنستان در شرایطی قرار گرفته است که بسیار شبیه وضعیت تعدادی دیگر از ذینفعان صندوق صلح اروپاست. ارمنستان کشوری است که قلمرو آن تا حدی اشغال شده و توسط قدرت های منطقه ای تهدید می شود.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا