Topاقتصادی

بانک اروپایی بازسازی و توسعه: “خطرات چشم انداز اقتصادی ارمنستان با عدم قطعیت ژئوپلیتیکی مرتبط است”

وضعیت مالی دولتی ارمنستان در سال 2023 به لطف رشد اقتصادی مستمر و باثبات و بهبود مدیریت مالی دولتی بهبود یافت.
به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب در گزارش جدید بانک اروپایی بازسازی و توسعه آمده است.

این اجازه داد تا در سه ماهه آخر سال 2023 به حمایت از پناهندگان پاسخ دهد.

افزایش هزینه های دولت برای ادغام پناهندگان از رشد حمایت می کند. خطرات چشم اندازهای اقتصادی عمدتاً به عدم قطعیت ژئوپلیتیکی مربوط می شود.

در سال 2024، رشد تولید ناخالص داخلی در سطح 6.2 درصد و با کاهش بیشتر به 4.8 درصد در سال 2025 پیش بینی می شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا