Topسیاسی

وسکانیان։ “حتی مرگ رئیس جمهور ایران و دیگر مقامات نمی تواند موقعیت آن کشور را متزلزل کند”

علاوه بر همه چیز، ایران کشوری باستانی با سنت دیرینه و تجربه هزاران سال دولت داری است و بوروکراسی آن یکی از مستقرترین ها در جهان است.
به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را واردان وسکانیان کارشناس مسایل ایران در صفحه خود نوشته است.

وی به ویژه تاکید کرد: “همچنین، دقیقاً همین بوروکراسی است که می‌ تواند نظام دولتی این کشور را در سخت‌ترین آزمایش‌ها و چالش‌ها به بهترین شکلی که قرن‌ها با موفقیت انجام داده است، برساند. بنابراین، اگرچه ایران در خاورمیانه قرار دارد، اما سطح بوروکراسی در این کشور به طور متوسط ​​با هیچ یک از کشورهای خاورمیانه قابل مقایسه نیست.

بنابراین حتی مرگ رئیس جمهور و سایر مقامات نیز با در نظر گرفتن عامل مذکور نمی تواند جایگاه این کشور را به عنوان ابرقدرت منطقه ای متزلزل کند.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا