Topسیاسی

ویزلر: “ارمنستان به عنوان مهم ترین تقاطع حیاتی، به عنوان چهارراه صلح در نظر گرفته می شود”

ارمنستان به عنوان مهمترین گره بحرانی در نظر گرفته می شود، شما چهارراه صلح هستید و تصمیمات امروز می تواند مسیر فردا شود.

به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را کلود ویزلر، رئیس اتاق نمایندگان دوک اعظم لوکزامبورگ، طی سخنرانی خود در مجلس ملی جمهوری ارمنستان، بیان کرد.

به گفته ویزلر، اگرچه ارمنستان در درگیری با آذربایجان و همچنین پذیرش پناهجویان با مشکلات زیادی روبرو است، اما به مبارزه برای ثبات دموکراتیک ادامه می دهد. ارمنستان فرصتی بی سابقه برای مبارزه و ایجاد صلح، همکاری بین المللی و پیشرفت دموکراتیک در این منطقه دارد. از این نظر شما همیشه خود را در کنار ما خواهید یافت.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا