Topسیاسی

پاشینیان: “بحث فقط در مورد کیلومتر مربع نیست، بلکه این است که آیا کشور مستقل جمهوری ارمنستان دیگری وجود دارد یا خیر”

قلمرو حاکمیتی جمهوری ارمنستان 29743 کیلومتر مربع است و این مفهوم واقعی ارمنستان است.

به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را نیکول پاشینیان نخست وزیر جمهوری ارمنستان در جلسه پرسش و پاسخ با اعضای دولت در مجلس ملی بیان کرد.

وی گفت: “کسانی که پاسخ این سوال را نمی دهند که قلمرو حاکمیتی جمهوری ارمنستان چقدر است، حامل مفهوم ارمنستان تاریخی هستند. اگر کسی بگوید قلمرو حاکمیتی جمهوری ارمنستان 29743 کیلومتر مربع نیست، به نظر او راه را باز می کند که بگوید سرزمین حاکمیت جمهوری ارمنستان مثلاً 300 هزار کیلومتر مربع است، اما آنها نمی فهمند، یا اگر بفهمند بدتر از آن، این است که به همین ترتیب راه را برای دیگران باز می کنند که آنها بگویند، قلمرو حاکمیت جمهوری ارمنستان 23 کیلومتر مربع است. بحث در اینجا فقط در مورد کیلومتر مربع نیست، بلکه این است که آیا جمهوری ارمنستان کشور مستقل است یا خیر. اگر یک کشور بدون قلمرو مشخص باشید، نمی توانید قلمرو خود را شناسایی کنید و به یک معنا در حوزه غیردولتی قرار می گیرید.”

پاشینیان همچنین به یکی از سخنرانی های اسقف اعظم باگرات گالستانیان رهبر جنبش “تاووش برای وطن” اشاره کرد که در وی اظهار داشت که “جنبش او بر سر هیچ انتظاراتی است که در ازای آن وطن و کشوری دریافت خواهند کرد”.

پاشینیان تاکید کرد: “افرادی که می‌ آیند و می‌ گویند ما “جنبش بدون انتظارات” انجام می‌ دهیم، مستقیماً به سمت غیردولتی‌بودن، عدم استقلال، سرمایه‌داری، غیرشهروندی می‌ روند. آنها می خواهند در حالی که در یک کافه در مرکز نشسته اند، رویای قارص را ببینند. و با آن ایروان را از دست خواهند داد. تفاوت ارمنستان واقعی و ارمنستان تاریخی در اینجاست. آنها می خواهند مردم زنگلان یا به قول خودشان ساناسار در کاپان واقعی نشسته ببینند.
و با آن ارمنستان واقعی و کاپان واقعی را از دست خواهند داد. ارمنستان واقعی در مورد آینده است. ارمنستان واقعی مشخص است، ما مرز واقعی را می شناسیم که امنیت آن را نه با قرار گرفتن در زیر پای این و آن از صبح تا شب، یا اجازه دادن به آنها امنیت ما، بلکه با ایستادن بر مواضع قانونی خود تضمین می کنیم.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا