Topتحلیلی

کارشناس مسائل سیاسی در مورد توسعه روابط دوجانبه صحبت کرد: “اتحادیه اروپا متحد شماره یک ارمنستان از نظر اصلاحات است”

روابط بین ارمنستان و اتحادیه اروپا به طور مداوم در حال توسعه است و در حال حاضر ویژگی استراتژیک پیدا کرده است زیرا اتحادیه اروپا متحد شماره یک ارمنستان در تحقق دستور کار اصلاحات است.

روبن محرابیان، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با خبرنگار “آرمنپرس” با اشاره به روابط رو به رشد اتحادیه اروپا و ارمنستان بیان کرد.

وی گفت: “حمایت اتحادیه اروپا از نظر تبدیل ارمنستان به کشور اروپایی بسیار مهم است. اتحادیه اروپا با اعزام ناظران اروپایی به منطقه که مأموریت روزانه خود را در مرز ارمنستان و آذربایجان انجام می دهند، نقش بسیار مهمی در تضمین امنیت ما ایفا می کند. از این نظر، اتحادیه اروپا متحد ما نیز در دستور کار صلح است، بنابراین توسعه روابط ارمنستان با آن ساختار اهمیت حیاتی پیدا می کند. در نهایت، کشور ما باید تمام اقدامات مقدماتی را انجام دهد که فرصتی را برای ارمنستان برای درخواست عضویت کامل در اتحادیه اروپا، آغاز مذاکرات برای عضویت و دادن جهت گیری طرفدار اصلاحات به اتحادیه اروپا ایجاد کند.”

به گفته مهرابیان، از ابتدا نزدیک شدن روابط ارمنستان و اتحادیه اروپا علیه هیچ کشوری به ویژه جمهوری اسلامی ایران نمی تواند باشد.
وی گفت: “همسایگی ایران با اتحادیه اروپا از لحظه ای که ارمنستان به عضویت کامل اتحادیه اروپا در می آید، چیزی جز منفعت به همراه نخواهد داشت. امروز اقتصاد ایران نیمی از اقتصاد ترکیه است، در حالی که در دهه 70 قرن قبل، اقتصاد روسیه هفتاد درصد اقتصاد ایران را تشکیل می داد. عدم تعادلی که در نیم قرن اخیر ایجاد شد نه تنها برای ایران، بلکه برای ارمنستان نیز سودی ندارد. فرصت اصلاح عدم تعادل دقیقاً با نزدیکی به اتحادیه اروپا و استفاده ماهرانه از آن شرایط به دست می آید. از این نظر، ارمنستان می تواند منافع زیادی برای ایران به همراه داشته باشد، بنابراین تضاد منافع در اینجا غیرممکن است. با این وجود، لازم است کار کرد، زیرا یک سوال در مورد تصورات وجود دارد، نه گفتن به احتمال اقدامات تحریک آمیز توسط اشخاص ثالث، که سعی خواهد کرد مانع از توسعه بیشتر روابط ارمنستان و اتحادیه اروپا شود. دیپلماسی ما واقعاً کارهای زیادی برای مقابله با چنین روندی دارد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا