Topاجتماعی

نگرانی دانشمندان از فروریزش یخچال روز قیامت

یخچال روز قیامت واقع در غرب قاره قطب جنوب که ابعادی به اندازه ایالت فلوریدای آمریکا دارد، در آستانه فروریزش است. ذوب این یخچال عظیم که نام آن توایتس (Thwaites Glacier) است می تواند شهرهای ساحلی در سراسر دنیا را تهدید کند.

یخچال توایتس در قطب جنوب به نام یخچال روز قیامت خوانده می شود. هم اکنون این یخچال عظیم در آستانه لغزیدن به داخل اقیانوس است زیرا پوسته یخی نگهدارنده آن نشانه هایی از ترک هایی از خود بروز داده که می توانند در دهه آینده رشد کرده و باعث لغرش یخچال به داخل اقیانوس و ذوب کامل آن شوند. این رویداد می تواند سطح آب دریاها را تا چند متر بالاتر ببرد.

در ژانویه 2020 دانشمندان اعلام کردند در زیر توایتس آب گرم کشف شده است که می تواند ذوب این یخچال با مساحت 190 هزار کیلومتر مربع را تسریع کند. یخ های فرو ریخته از این یخچال به داخل دریای آموندسن واقع در غرب قاره قطب جنوب تاکنون مسئول بیش از 4 درصد افزاش سطح آب دریاها بشمار آمده اند.

اما طی نشستی با اتحادیه جغرافیای آمریکا در روز دوشنبه هفته پیش، دانشمندان اعلام کردند که پوسته یخی شرقی نگهدارنده یخچال دارای ترکهایی است که بسرعت رشد می یابند و می تواند باعث فروریزش آن در طی سه تا پنج سال آینده شده و شروعی بر پایان عمر این یخچال عظیم باشد.

شکستن پوسته یخی محافط یخچال می تواند آن را در معرض آب گرم اقیانس قرار داده و باعث ذوب میلیونها کیلومتر مکعب یخ قطبی شود. ذوب یخچال توایتس می تواند سطح آب دریاها را تا 60 سانتی متر بالاتر برد. اما اگر سایر یخچالهای قطبی را به دنبال خود بکشد ممکن است سطح آب دریاها در دهه های بعدی تا 3 متر بالاتر رود. بدین ترتیب بسیاری از شهرهای ساحلی دنیا به زیر آب فرو خواهند رفت.

منبع: Yahoo News

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا