Topسیاسی

سورن پاپیکیان با مدیرعامل امور امنیتی و همکاری های اروپا مسائل همکاری های ارمنستان و اتحادیه اروپا را بررسی کرد

آرمِن پرِس: در تاریخ 29 می در حاشیه مجمع امنیت و دفاع شومان سورن پاپیکیان؛ وزیر دفاع جمهوری ارمنستان با چارلز فریز؛ معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، دلفین پرانک؛ رئیس کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا و مایکل سیبرت؛ مدیرعامل اروپای شرقی، روسیه و آسیای مرکزی، همکاری های منطقه ای و امور امنیتی و همکاری های اروپا، دیدار هایی داشته است.
به گزارش “آرمِن پرِس” به نقل از پیام وزارت دفاع جمهوری ارمنستان، سورن پاپیکیان؛ وزیر دفاع جمهوری ارمنستان، در راستای این دیدارها طرفین در خصوص مسائل همکاری های ارمنستان و اتحادیه اروپا در زمینه دفاعی بحث و بررسی کرده اند.

وزیر دفاع کشور ما در راستای این دیدار ها همچنین گزارشی از روند اصلاحات نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان را ارائه کرده است.
طرفین در پایان این دیدارها همچنین به بررسی مسائل امنیت منطقه نیز پرداخته اند.
پینوشت: پیشتر در تاریخ 28 می گزارش شده است که هیئتی به سرپرستی سورن پاپیکیان؛ وزیر دفاع جمهوری ارمنستان برای یک سفر کاری عازم بروکسل شده است و در تاریخ 29 می در راستای این سفر کاری وزیر دفاع جمهوری ارمنستان در مراسم افتتاحیه مجمع امنیت و دفاع شومان نیز شرکت کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا