Topاجتماعی

جشنواره روزهای شراب ایروان آغاز می شود

factor.am: جشنواره روزهای شراب ایروان آغاز می شود. شهرداری ایروان اطلاع داد. «امسال شخصیت اصلی جشنواره، کوزه به عنوان شاهد تاریخ و حامل تاریخ است. مهم ترین هدف روزهای شراب، ارائه تاریخ چند صد ساله شراب سازی ارمنستان به تمام جهان، نه تنها در ارمنستان، بلکه توسعه گردشگری جشنواره در این منطقه است.
محل اجتماع: تقاطع خیابان های مسکویان-ساریان-تومانیان.
بیش از 700 نوع از بهترین شراب‌ها از تاکستان‌های محلی در این جشنواره ارائه می‌شود که هر کدام مانند سرزمینی که شراب‌ها از آن سرچشمه می‌گیرند، تاریخ منحصر به فردی دارند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا