Topاقتصادی

پاپویان: شعبه ای از مدرسه مهمان نوازی لوزان در گیومری افتتاح می شود. این یکی از دانشگاه های پیشرو در جهان است

شعبه ای از مدرسه مهمان نوازی لوزان در گیومری افتتاح می شود. این مطلب را گئورگ پاپویان وزیر اقتصاد اعلام کرد.
وی گفت :این یکی از دانشگاه های پیشرو در جهان است. دولت ساختمان را تخصیص می دهد، سرمایه گذاران باقی مانده سرمایه گذاری را انجام می دهند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا