Topاجتماعی

ایروان طرح جامع جدیدی خواهد داشت

به گزارش “رادیوی عمومی ارمنستان” ایروان طرح جامع جدیدی خواهد داشت. کارهای تدوین سند در مرحله جمع بندی است.

تیگران آوینیان شهردار ایروان با تاکید بر فرآیندهای آغاز شده، تاکید کرد: تمامی سیستم های اجرا شده باید ترکیب شده و دارای یک مبنای مشترک باشند.

وی گفت: “هدف نهایی ما این است که پس از مدتی، به طور شفاف و آشکار وظایف برنامه ریزی معماری را در هر واحد زمین در نقشه GIS ارائه دهیم. به عبارت دیگر، این باید حق روشن برای فردی باشد که شهرداری ایروان به طور شفاف نماینده آن است، شهروند با کلیک بر روی هر واحد زمین می داند که در منطقه مورد نظر امکان طراحی واحد ساختمانی با این اندازه و تراکم با هدف مشخص، مسکونی یا عمومی وجود دارد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا