Topاقتصادی

آژانس توسعه فرانسه 75 میلیون یورو وام به ارمنستان اختصاص خواهد داد. پیش نیازهایی وجود دارد

news.am : دولت در جلسه خود قرارداد وام بین ارمنستان و آژانس توسعه فرانسه را تصویب کرد.
در توجیه تصمیم مذکور آمده است که در تاریخ 26 ژوئن 2024، امضای «قرارداد وام بین دولت جمهوری ارمنستان و آژانس توسعه فرانسه» به منظور دریافت 75 میلیون یورو وجوه اعتباری در قالب بودجه در نظر گرفته شده است.
محدوده پروژه به ویژه شامل موارد زیر است:
افزایش کارایی برنامه ریزی مالی، شفافیت، مدیریت ریسک و همچنین هزینه های عمومی،
اصلاحات سیستم سرمایه گذاری عمومی، از جمله سیستم مشارکت عمومی و خصوصی،
نوسازی سیستم تدارکات دولتی،
توسعه سیاست های اقتصاد سبز، افزایش سازگاری با تغییرات اقلیمی و گسترش استفاده از ابزارهای مالی سبز،
بهبود سیستم مدیریت بدهی دولت،
توسعه بازارهای مالی و سرمایه،
گسترش شفافیت شرکتی با بازنگری در چارچوب قانونی تنظیم فعالیت های حسابداری و حسابرسی.
اجرای تدابیر و اصلاحات در تعدادی از زمینه ها که در جدول اقدام سیاستی مورد توافق دوجانبه تعریف شده است، پیش نیاز دریافت وجوه حمایتی بودجه است.
وجوه حمایتی بودجه به تامین مالی کسری تعریف شده توسط قانون ارمنستان “در مورد بودجه دولتی جمهوری ارمنستان برای سال 2024” اختصاص خواهد یافت.
بنابراین دریافت به موقع وجوه اعتباری از نظر تامین مالی هزینه های تامین شده توسط رده های بودجه دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا